Brand Creativity

"Điều làm nên những thành công kỳ tích của Navitas không chỉ ở sự am hiểu về mục đích thương mại của từng mảng kinh doanh mà còn ở sự “cảm nhận” văn hóa về mô hình kinh doanh đó – và làm sao chuyển tải được cụ thể nhất toàn bộ những điều này vào bộ nhận diện và thông điệp của thương hiệu."

CLARE MCCARTHY - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NAVITAS IP